Kategoria: dla studentów

Zadaj pytanie! 0

Zadaj pytanie!

Macie pytania do uczelni? Chcecie rozwinąć jakiś temat? Dajcie znac w komentarzach! Chcę zrobić listę pytań i iść z nimi do uczelni i znaleźć odpowiedzi przynajmniej na część z nich. Może na częśc pytań...

Stypendia – Kiedy składamy podania? 0

Stypendia – Kiedy składamy podania?

Oto wiadomość od uczelni: “ Szanowni Studenci, Nabór wniosków o stypendia na rok akademicki 2023/2024 zostanie otwarty na początku października. Dokładne terminy zostaną podane w stosownym zarządzeniu Rektora Uczelni we wrześniu. Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie wniosków...

Spotkanie organizacyjne 0

Spotkanie organizacyjne

Dziś o 20:00 proszę o obecność przedstawicieli grup ćwiczeniowych jak i w jak największą frekwencję. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2E2ZWZhMGYtODNjYy00MThhLWE1MTUtM2ZjYTk3YTQ1Zjk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2241c9c421-076b-480c-9f55-de28aed25b5f%22%2c%22Oid%22%3a%221a6902ff-c43d-41c1-b7bd-fcff14b24244%22%7d

Lektoraty AKTUALIZACJA 0

Lektoraty AKTUALIZACJA

#lektoraty #warunkizaliczeń Komunikat w sprawie organizacji egzaminów z przedmiotu język obcy w semestrze letnim 2022/23. Egzaminy z języka obcego odbędą się w letniej sesji egzaminacyjnej zgodnie z harmonogramem organizacji roku tj. od 26.06 do...

Zaliczenie lektoratów 0

Zaliczenie lektoratów

Drodzy studenci ⚠️📣🧨!WAŻNA INFORMACJA!🧨📣⚠️ Oto kilka informacji odnośnie zaliczeń języków obcych: ⭐️1- zaliczenie semestru. Terminy: w sesji z przedłużeniem do 7.07 ze względu na ilość studentów. Metoda: Test na platformie humanum. ⭐️2- terminy zerowe....

Psychiatria – odrabianie zajęć 0

Psychiatria – odrabianie zajęć

halo halo – jutro wysyłam listę osób które chcą odrabiać zajęcia z psychiatrii z 19.03 u Małgorzata Czapla – do 11:00 możecie się dopisać, na priv u Beaty, na naszym Facebooku (w komentarzu) https://www.facebook.com/groups/psb7online/permalink/775970140762123/...