Lektoraty AKTUALIZACJA

#lektoraty #warunkizaliczeń

Komunikat w sprawie organizacji egzaminów z przedmiotu język obcy w semestrze letnim 2022/23.

Egzaminy z języka obcego odbędą się w letniej sesji egzaminacyjnej zgodnie z harmonogramem organizacji roku tj. od 26.06 do 07.07.2023 r. Egzamin będzie miał formę pisemnego testu zamieszczonego na portalu eHumanum. Test formą przypominać będzie test poziomujący oraz będzie dostępny przez kilka dni. Egzamin będzie dostosowany ilości zrealizowanego materiału oraz poziomu znajomości języka obcego grupy, w której uczestniczyło się na zajęciach.

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu w terminie “zerowym” lub zaliczenia eksternistycznego powinny zgłosić się mailowo na adres lektoraty@humanum.pl. Zaliczenia te prowadzone są indywidualnie w formie egzaminu ustnego polegającego na krótkiej rozmowie z Lektorem egzaminującym. Egzaminy ustne prowadzone są w czwartki, piątki oraz soboty po uprzednim ustaleniu terminu oraz godziny. Przedstawiciele grup proszeni są o przesyłanie list osób zainteresowanych zaliczeniem ustnym zbiorowo na maila lektoraty@humanum.pl co najmniej na 5 dni przed preferowanym terminem egzaminu.

Każdy student ma obowiązek przystąpić do jednego egzaminu w wybranej formie (ustny lub pisemny). Z egzaminu zwolnione są osoby, które mają już przepisane oceny lub w inny sposób zaliczony lektorat.

Zapisy na egzaminy ustne z języka angielskiego

poniżej przesyłamy linki rejestracyjne do zapisu na egzamin ustny z przedmiotu „Język angielski”. Uprzejmie prosimy o wybór dnia, czasu oraz o uważne wpisanie wszystkich danych to tabeli.

Link do poziomów A1 i A2 – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tSnJBPBVu4oAgJklyc6H2SsE0w8y1VeIsC2Wu7hKWcc/edit?hl=ru#gid=0

Link do poziomów B1 i B2 – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gKnaZiv7WArUs7rlpmN83-uYcDFUAS4YSCecRgeSsmo/edit?hl=ru#gid=0

Jednocześnie informuję, że przedstawiciele grup proszeni są o przesyłanie list osób zainteresowanych zaliczeniem ustnym zbiorowo na maila lektoraty@humanum.pl co najmniej na 3 dni przed preferowanym terminem egzaminu.

Po zarejestrowaniu zostaniecie Państwo dodani do zespołu o nazwie „Egzamin ustny” na Teams. Prosimy samodzielnie dodać spotkanie o wybranym terminie do kalendarza oraz dołączyć o wybranej godzinie w celu przystąpienia do egzaminu. Egzamin polega na krótkiej rozmowie z Lektorem egzaminującym.

Materiałem obowiązującym na egzamin jest materiał zrealizowany na zajęciach. Do wiadomości załączony jest sylabus wraz z linkami do prezentacji.

W celu dopuszczenia do egzaminu prosimy o dopełnienie formalności i uzupełnienie testu poziomującego pod linkiem https://teachers.edu.pl/jezyk-angielski/ (tylko te osoby, które do tej pory nie uzupełniły testu)

Inne języki

Egzaminy z językó obcych innych niż angielski będą realizowane wg tych samych zasad. Celem zapisu na egzamin ustny prosimy osoby zainteresowane o napisanie wiadomości mailowej lektoraty@humanum.pl

Link poniżej – sporo mateirałów (więcej niż było)

https://drive.google.com/drive/folders/1uSCetM2QsbnMJNF1Bqo-n41VnLcEuOcc?usp=share_link
Aleks

Aleks

A.... meh.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *