Spotkanie organizacyjne

Święta, nowy rok, pora wziąć się do roboty.

Zapraszam na spotkanie organizacyjne na teams. Teraz.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2U4YWY5NTAtOTQxOC00NDk3LWE2ZTQtZDVhMzYxNmQ2MzAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2241c9c421-076b-480c-9f55-de28aed25b5f%22%2c%22Oid%22%3a%221a6902ff-c43d-41c1-b7bd-fcff14b24244%22%7d

Aleks

Aleks

A.... meh.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *