Spotkanie integracyjno-informacyjne

Środa dobiega końca i wracamy na teams! W dniu dzisiejszym od 20:30 będziemy czatować na teams aby móc z wami pogadać, udzielić odpowiedzi na wasze pytania (jesli znamy odpowiedź) Zapraszamy Poniżej link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzliOTA1MWQtZGE0Yy00MzE5LTlkZDctMmVhZTZkNjQzMjY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2241c9c421-076b-480c-9f55-de28aed25b5f%22%2c%22Oid%22%3a%221a6902ff-c43d-41c1-b7bd-fcff14b24244%22%7d

Aleks

Aleks

A.... meh.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *